• تبریز، جاده صوفیان ، شهرک سرمایه گذاری خارجی، خیابان اپک

یادمان شهدای شبستر

یادواره شهدای شهرستان شبستر با سخنرانی فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی در شهر شبستر برگزار شد

 

تاریخ اجرا : مهر 1394
محل اجرا : شبستر
ارزش پروژه : 80 میلیون تومان
سایت شرکت سرمایه گذار : www.example.com