جک‌های سقفی مناسب‌ترین و اقتصادی‌ترین وسیله برای اجرای دال‌های بتنی و تیرچه بلوک می‌باشند که در ارتفاعات ۳ تا ۵/۴ متر و از لوله‌های درجه یک با قطر ۵ و ۶ سانتیمتر تولید می‌گردند که دارای سوراخ‌هایی جهت تنظیم ارتفاع نیز می‌باشند.
برای مثال جک سقفی ۵/۳ متر را مبنا قرار می‌دهیم: حداکثر بار فشاری مجاز یک جک سقفی به طول ۵/۳ متر که از لوله نری به قطر ۵ سانتیمتر و لوله مادگی به قطر ۶ سانتیمتر تولید شده است:
(ضخامت لوله‌ها ۵/۲ میلیمتر می‌باشد)

جهت‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌توان‭ ‬محاسبات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬لوله‭ ‬باریک‌تر‭ ‬انجام‭ ‬داد‭:‬

برای‭ ‬عضو‭ ‬فرعی‭ ‬با‭ ‬لاغری‭ ‬۱۹۵‭ ‬تنش‭ ‬مجاز‭ ‬فشاری‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭:‬

برای‭ ‬ایمنی‭ ‬سیستم‭ ‬نگهداری‭ ‬قالب‌ها،‭ ‬انتهای‭ ‬جک‭ ‬باید‭ ‬کاملاً‭ ‬ثابت‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬گزارش‌های‭ ‬متعددی‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬سیستم‭ ‬قالب‭ ‬بندی‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬جابجا‭ ‬شدن‭ ‬جک‌ها‭  ‬هنگام‭ ‬بتن‭ ‬ریزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مهار‭ ‬بندی‭ ‬جک‌های‭ ‬سقفی،‭ ‬می‌توان‭ ‬طول‭ ‬مهار‭ ‬نشده‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬تنش‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬باربری‭ ‬جک‌ها‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬اگر‭ ‬جک‭ ‬فوق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وسط‭ ‬طولش‭ ‬مهار‭ ‬نماییم‭ ‬ضریب‭ ‬لاغری‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬۱۹۵‭ ‬به‭ ‬۹۷‭ ‬تغییر‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬تنش‭ ‬مجاز‭ ‬از‭ ‬۴۴۰‭ ‬به‭ ‬۹۰۴‭ ‬کیلوگرم‭ ‬بر‭ ‬سانتیمترمربع‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬ظرفیت‭ ‬باربری‭ ‬جک‭ ‬از‭ ‬۶۴‭/‬۱‭ ‬به‭ ‬۴‭/‬۳‭ ‬تن‭ ‬افزایش‭ ‬می‭ ‬یابد‭. ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مثال‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مهاربندی‭ ‬و‭ ‬نصف‭ ‬نمودن‭ ‬طول‭ ‬مهار‭ ‬نشده،‭ ‬ظرفیت‭ ‬باربری‭ ‬جک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬می‌شود‭.‬

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به کاتالوگ شرکت رجوع فرمایید.