به منظور بررسی اختلاف مقاومت بین قالب‌های مدولار با تسمه ۵۰×۵ و ۶۰×۵ یک قالب مدولار ۵۰×۱۰۰ سانتیمتر با تسمه‌های ۵ و ۶ سانتیمتر به ضخامت ۵ میلیمتر با استفاده از نرم افزار SPA و المان SHELL مورد مطالعه قرار گرفته است.در این بررسی فشار بتن از رابطه ارائه شده در آئین‌نامه‌های ACI که به صورت ذیل می‌باشد استفاده شده است.

‭- ‬هر‭ ‬قالب‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬وضعیت‭ ‬مورد‭ ‬مطالعه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭:‬

‭ ‬الف‭) ‬قالب‭ ‬فقط‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬پین‭ ‬و‭ ‬گوه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬طول‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬پین‭ ‬وگوه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬عرض‭ ‬باشد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پین‭ ‬و‭ ‬گوه‌های‭ ‬حالت‭ ‬قبل‭ ‬دو‭ ‬لوله‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬پایین‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تکیه‭ ‬گاه‭ ‬قالب‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

فشار‭ ‬بتن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گرهی‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬المان‭ ‬SHELL اعمال‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ابعاد‭ ‬این‭ ‬المان‌ها‭ ‬در‭ ‬رویه‭ ‬قالب‭ ‬۵×۵‭ ‬سانتیمتر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬نیروی‭ ‬وارده‭ ‬در‭ ‬گره‌های‭ ‬میانی‭ ‬برابر‭ ‬۵‭/‬۱۲‭ ‬کیلوگرم‭ ‬در‭ ‬گره‌های‭ ‬کناری‭ ‬برابر‭ ‬۲۵‭/‬۶‭ ‬کیلوگرم‭ ‬می‌باشد‭.‬

در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬فوق،‭ ‬نیروها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬گره‭ ‬حاکم‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬گره‭ ‬نیروهای Fx‭ ‬و‭ ‬Fz درصفحه‭ ‬سخت‌کننده‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تنش‭ ‬کششی‭ ‬یا‭ ‬فشاری‭ ‬می‌نمایند‭ ‬ولی‭ ‬تنش‭ ‬ناشی‭ ‬از Fy‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬برشی‭ ‬می‌باشد‭. ‬همچنین‭ ‬لنگرهای‭ ‬خمشی‭ ‬My‭ ‬و Mz حول‭ ‬محور‭ ‬ضعیف‭ ‬سخت‌کننده‭ ‬اثر‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬تنش‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آورند‭ ‬ولی‭ ‬لنگر‭ ‬Mx‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬قوی‭ ‬اثر‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬تنش‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ناچیز‭ ‬است‭. ‬بنابر‭ ‬این‭ ‬تنش‭ ‬حداکثر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬زیر‭ ‬قابل‭ ‬محاسبه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خلاصه‭ ‬نتایج‭ ‬تحلیل‭ ‬فوق‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬می‌باشد‭:‬

‭‬قالب‭ ‬فقط‭ ‬متکی‭ ‬بر‭ ‬پین‭ ‬وگوه‌های‭ ‬پیرامون

الف‭. ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬حداکثر

‭- ‬در‭ ‬قالب‭ ‬های‭ ‬با‭ ‬تسمه‭ ‬۶‭ ‬سانتیمتری

‭- ‬در‭ ‬قالب‭ ‬های‭ ‬با‭ ‬تسمه‭ ‬۵‭ ‬سانتیمتری

درصد‭ ‬تغییر‭ ‬شکل‭ ‬اضافه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬با‭ ‬تسمه‭ ‬۵۰×۵‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قالب‭ ‬با‭ ‬تسمه۶۰×۵

ب) تنش حداکثر
-در قالب های با تسمه ۶ سانتیمتری
-در قالب های با تسمه ۵ سانتیمتری

درصد‭ ‬تنش‭ ‬اضافه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬با‭ ‬تسمه‭ ‬۵۰×۵‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قالب‭ ‬با‭ ‬تسمه‭ ‬۶۰×۵

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه ۶۶ کاتالوگ مراجعه فرمایید.